تخفیفان (Cash back)

ساخته شده توسط:

پول تو یک سرویس کش بک است، به این معنی که کاربران با خرید از طریق این سرویس بخشی از پول پرداختی را به عنوان اعتبار پس میگیرند.
این موضوع میتواند کاربران را ترغیب به خرید بیشتر و نیز خرید از فروشگاه هایی که این امکان را دارند کند.
نظرات کاربران
ارسال نظر